top of page

Contact

Ik kom op afspraak aan huis voor een kinderfysiotherapeutische behandeling, baby check, babymassage cursus of een draagconsult in de regio Midden- en Zuid-limburg. 

Behandeling in mijn praktijkruimte in Echt is op de maandagmiddag en woensdagmiddag mogelijk.

Spreekt het je aan? Of heb je vragen? Neem dan contact op:

Rachel Keulen

Telefoonnummer: 06-83308449

Mail: rachel.keulen@myfirstfysio.nl

Facebookpagina: My First Fysio

Website: www.myfirstfysio.nl

Praktijkruimte Echt:

My First Fysio

Houtstraat 34G

6102 BJ Echt

KvK nummer: 73738565

AGB code: 04048994

BIG nummer: 19064316704

BTW identificatienummer: NL001822075B24

Disclaimer

Rachel Keulen is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Rachel Keulen is officieel geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) en in het BIG-register.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website; www.myfirstfysio.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met My First Fysio.

My First Fysio behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van My First Fysio. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

My First Fysio behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

WhatsApp Image 2019-01-30 at 13.46.39(1)
bottom of page